Orsolya Váradi : A SZABAD AKARAT HIMNUSZA

Folytatódnak a Dokk estek, az eseményt a dokk.hu facebook lapján is hirdetjük.

 
2841 szerző 38667 verse
dokk.hu irodalmi kikötő :: alapítva 2000-ben
Bejelentkezés
KIEMELT AJÁNLATUNK

Németh Bálint
  Extrasystole
Új maradandokkok

Vezsenyi Ildikó: 2021.03.04-re virradóra
Tóth Gabriella: gyász
Tóth Gabriella: körök
Tóth Gabriella: bohócságok stb.
Tóth Gabriella: én így
Filip Tamás: Akiket szerettem
Vasi Ferenc Zoltán: Az életerő misztériuma
Vasi Ferenc Zoltán: Az égi ménes alászáll
Vasi Ferenc Zoltán: Amikor
Egry Artúr: Portugál gálya
FRISS FÓRUMOK

Gyors & Gyilkos 20 órája
Vezsenyi Ildikó 1 napja
Csombor Blanka 3 napja
Tóth Gabriella 4 napja
Filip Tamás 4 napja
Pataki Lili 4 napja
Pálóczi Antal 4 napja
Szilasi Katalin 4 napja
Karaffa Gyula 5 napja
Bátai Tibor 5 napja
Kiss-Teleki Rita 7 napja
DOKK_FAQ 7 napja
Bájer Máté 9 napja
Szücsi Csaba 10 napja
Vasi Ferenc Zoltán 11 napja
Dezső Márton 11 napja
Ötvös Németh Edit 18 napja
Egry Artúr 20 napja
Gyurcsi - Zalán György 25 napja
Kiss-Péterffy Márta 25 napja
FRISS NAPLÓK

 Bátai Tibor 1 órája
- haikukutyin - 2 órája
A vádlottak padján 6 órája
Minimal Planet 18 órája
A fény nem publikus 19 órája
Zúzmara 22 órája
Ötvös Németh Edit naplója 1 napja
Vezsenyi Ildikó Naplója 1 napja
Hetedíziglen 1 napja
ELKÉPZELHETŐ 2 napja
Gyurcsi 3 napja
az univerzum szélén 4 napja
Janus naplója 4 napja
nélküled 4 napja
Készül az album 5 napja
BECENÉV LEFOGLALÁSA
VERSKERESő

Részlet a versből:
SZERZőKERESő

Szerző névrészletre:
FÓRUMKERESő

Szövegrészlet:
FOTÓK

Orsolya Váradi
A SZABAD AKARAT HIMNUSZAzsoltárok színről színre

az első tudós legnagyobb bizonyítása a természet törvénye.
a hiábavalóság poklának halmazán az élet nyertes stratégiája az értelem, puszta ösztön. gyerekjáték, ezért csak szépen érdemes.
a természetes maghasadás, megújuló energia, forrás-fegyverünk és pajzsunk? meleg takarónk? a hús is választ vár a kérdéseire.

az én abszulut-filozófiai utópiámban ez;
a törvény!

I.
;
*szelíden szeretni*

“Szóljak bár az angyalok nyelvén, ha szeretetem nincsen, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy mint a pengő cimbalom. És legyen bár prófétáló tehetségem, és ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt, és legyen bár oly teljes hitem, hogy a hegyeket áthelyezzem: ha szeretetem nincsen, semmi sem vagyok. És osszam el bár egész vagyonomat a szegények táplálására, és adjam bár át testemet, úgy hogy elégjek: ha szeretetem nincsen, semmit sem használ nekem! A szeretet türelmes, nyájas; a szeretet nem féltékeny, nem cselekszik rosszat, nem fuvalkodik fel, nem nagyravágyó, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem gondol rosszat, nem örvend a gonoszságnak, de együtt örvend az igazsággal; mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha meg nem szűnik; a prófétálások – véget érnek, a nyelvek – megszűnnek, a tudomány – elenyészik. Mert rész szerint való az, amit megismerünk, és rész szerint való az, amit prófétálunk; midőn pedig majd eljő, ami tökéletes, véget fog érni az, ami rész szerint való. Midőn gyermek voltam, úgy beszéltem, mint gyermek, úgy viselkedtem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek; midőn pedig férfiúvá lettem, felhagytam azokkal, amik gyermekhez valók. Most tükör által homályban látunk; akkor pedig majd színről-színre. Most rész szerint ismerek, akkor pedig úgy fogom ismerni, amint én is ismert vagyok. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három; de ezek között legnagyobb a szeretet.” (1 Kor 13,1-13)

*
ELMONDANI MÁSHOGY;
minden előjegyzésben: szeretni
játék módja: szelíd időmértékkel


II.
.
*marcato*

A JÓB EGYÜTTHATÓ
jelölésének módja: ^
Szerepe a képletben jelentős, megmutatja, hogyan adja ki az eltelt idő a követendő utat, tört lévén összetett elem, néha mutatni kell, nem mondani, ezt Isten is megtanulta, mire rájött, érvelni kell, egy gyereknek meg főleg, meg amúgy is, a határfeszegetes tiszteletlenség? amúgy az egész "Mibenlétét" nagyban megmagyarázza a korabeli irodalom.
fuck'n context,

Jézusnak, Sirák fiának könyve
Sir 0
Sir 0.1
Sok és jelentős (tanítást) ajándékozott nekünk a Törvény, a Próféták
Sir 0.2
és a többi utánuk következő (író),
Sir 0.3
akik miatt meg kell dicsérni Izraelt műveltségéért és bölcsességéért.
Sir 0.4
De ne csak jártasságra tegyenek szert benne, akik (héber nyelven) el tudják olvasni, Sir 0.5
hanem aki belemélyed, az legyen képes rá, hogy a kívülállókat is előbbre segítse, Sir 0.6
élőszó és írás útján.
Sir 0.7
Ezért határozta el Jézus, a nagyapám - miután behatóan foglalkozott
Sir 0.8
a Törvénnyel,
Sir 0.9
a Prófétákkal
Sir 0.10
és az atyáktól ránk maradt többi írással,
Sir 0.11
s elegendő ismeretre tett szert -,
Sir 0.12
hogy maga is ír valamit, ami a műveltséget és a bölcsességet előmozdítja. Sir 0.13
Így, aki ezt kedvvel és szeretettel elsajátítja,
Sir 0.14
egyre gyarapodhat a törvény szerint való élet útján.
Sir 0.15
Most hát arra kérlek benneteket,
Sir 0.16
hogy fogjatok hozzá az olvasáshoz
Sir 0.17
jóakarattal és figyelemmel.
Sir 0.18
De legyetek elnézők,
Sir 0.19
ha a - különben gondos - fordítás kifejezései
Sir 0.20
itt-ott nem elég tökéletesek.
Sir 0.21
Hiszen nem mindegy,
Sir 0.22
hogy az ember valamit héber eredetiben olvas-e, vagy más nyelvre lefordítva. Sir 0.23
Nemcsak ez a könyv,
Sir 0.24
hanem a Törvény, a Próféták,
Sir 0.25
és a többi írás is
Sir 0.26
nem csekély eltérést mutat, ha (eredeti) nyelvükön olvassuk őket.
Sir 0.27
Nos, amikor Euergetesz király uralkodásának 38. esztendejében
Sir 0.28
Egyiptomba mentem, és az ő idejében ott tartózkodtam,
Sir 0.29
egy nem csekély műveltségre valló művet találtam.
Sir 0.30
Ezért szükségesnek tartottam, hogy magam is fáradságot vegyek és gondot fordítsak ennek a könyvnek a lefordítására.
Sir 0.31
Pihenést nem ismerve nagy buzgalommal ráadtam fejemet
Sir 0.32
ebben az időben,
Sir 0.33
hogy végére járjak a dolognak és kiadjam a könyvet
Sir 0.34
azok számára is, akik idegenben bele akarnak mélyedni,
Sir 0.35
és akik föltették magukban, hogy a törvény szerint élnek.
Sir 1
Sir 1.1
Minden bölcsességnek az Úr a forrása, örök időkre otthon van az nála. Sir 1.2
A tenger homokját, az eső cseppjeit s a letűnt idő napjait ki vehetné számba? Sir 1.3
Az ég magasságát, a földnek szélességét, s a tenger mélységét ki tudná megmérni? Sir 1.4
Minden más dolognál előbb teremtette a bölcsességet, öröktől fogva az okosságot. Sir 1.6
A bölcsesség gyökere ki előtt tárul fel, avagy ki láthatott bele terveibe? Sir 1.8
Csak egyetlen bölcs van, s roppant félelmetes, ahogy a trónján ül és onnan országol: Sir 1.9
az Úr! Ő teremtette meg, látta, számba vette és kiárasztotta minden műveire. Sir 1.10
Bőkezűen juttat belőle minden testnek, ajándékul adja azoknak, akik őt szeretik. Sir 1.11
Az Úrnak félelme tisztesség, dicsőség, csupa vidámság és ünnepi koszorú. Sir 1.12
Az Úrnak félelme üdíti a szívet, ujjongó örömet ad s hosszú életet.
Sir 1.13
Jó véget ér, aki tiszteli az Urat, halálának napján irigykedve nézik.
Sir 1.14
A bölcsesség kezdete az Úr félelme; már anyjuk méhében megkapják a hűek. Sir 1.15
Az emberi szívekben biztos alapra lelt, szilárdan fog állni utódaikban is. Sir 1.16
A bölcsesség telje az Úrnak félelme, gyümölcsei egészen megittasítanak. Sir 1.17
Megtölti házukat csupa drágasággal, szép alkotásaival a csűrük megtelik. Sir 1.18
A legfőbb bölcsesség az Úrnak félelme: békét s egészséget teremt maga körül. Sir 1.19
Látta, megszámlálta: okosságot ad és érteni tudást, s dicsővé teszi, aki ragaszkodik hozzá. Sir 1.20
A bölcsesség gyökere az Úrnak félelme, az ágai pedig napok sokasága. Sir 1.22
Haragja a gonoszt nem teszi igazzá, inkább földre rántja haragjának súlya. Sir 1.23
A türelmes kitart egy ideig, s ha az eltelt, örömben lesz része.
Sir 1.24
Hallgat, amíg el nem jön a beszéd ideje, bölcsességét aztán sok száj magasztalja. Sir 1.25
A bölcsesség kincse a (sok) okos mondás, a bűnös irtózik Isten félelmétől.
Sir 1.26
Ha bölcs akarsz lenni, tartsd meg a parancsokat, akkor majd elhalmoz vele az Úr. Sir 1.27
Az Úrnak félelme bölcsesség és műveltség, s ami kedves neki, az a hűség és szelídség. Sir 1.28
Az Úr félelmével sose szegülj szembe, és megosztott szívvel ne járulj eléje. Sir 1.29
Ne légy képmutató az emberek előtt, és ügyelj gondosan ajkadnak szavára. Sir 1.30
Ne bízd el magadat, mert hátha elesel, s magad hozol ezzel szégyent a fejedre. Mert az Úr feltárja, amit te elrejtesz, és az egybegyűltek előtt a földre sújt. Ott kiderül, hogy nem vagy istenfélő, és hogy a szíved csalással van tele.
Sir 2
Sir 2.1
Fiam, ha Istennek szeretnél szolgálni, készülj fel igen sok megpróbáltatásra. Sir 2.2
Keményítsd meg szíved és légy állhatatos, a kísértés napján ne kapkodj el semmit. Sir 2.3
Ragaszkodj az Úrhoz és ne tágíts tőle, hogy életed végén majd felmagasztaljon. Sir 2.4
Mindent, ami rád szakad, tűrj el békességgel, maradj hűséges a megaláztatásban. Sir 2.5
Mert az aranyat tűzben próbálják, a kiválasztottakat meg a balsors kohójában. Sir 2.6
Bízzál az Istenben: gondodat viseli, járj egyenes úton és reménykedj benne. Sir 2.7
Akik Istent félitek, várjátok kegyelmét, ne hagyjátok el, nehogy elessetek. Sir 2.8
Akik Istent félitek, benne reméljetek, akkor nem marad el a jutalmatok. Sir 2.9
Akik Istent félitek, jókat reméljetek, szüntelen örömet és irgalmasságot. Sir 2.10
Nézzétek a letűnt nemzedékek sorát: melyik szégyenült meg, ha Istenben bízott? Az állhatatosak közül kit hagyott el? S kinek feje fölött nézett el, ha hívta? Sir 2.11
Mert jóságos az Isten és fölötte irgalmas, megbocsátja a bűnt és segít a balsorsban. Sir 2.12
Jaj a gyáváknak és a tétováknak, jaj a bűnösnek, aki kettős játékot űz. Sir 2.13
Jaj a lankadt szívnek, amelynek nincs hite: éppen mivel ilyen, nem talál oltalmat. Sir 2.14
Jaj neked, ingatag, állhatatlan ember: mit teszel majd, hogyha meglátogat az Úr? Sir 2.15
Akik az Urat félik, hallgatnak szavára, s az útjain járnak, akik őt szeretik. Sir 2.16
Akik félik az Urat, keresik a kedvét, és akik szeretik, törvényében élnek. Sir 2.17
Akik az Urat félik, kitárják szívüket, s rábízzák magukat igaz alázattal.
Sir 2.18
Vessük magunkat Isten karjaiba, ne kerüljünk az emberek kezébe, mert amilyen nagy ő, éppoly nagy irgalma.
Sir 3
Sir 3.1
Rám hallgassatok fiaim, atyátokra, s tartsátok meg szavam, hogy üdvöt nyerjetek. Sir 3.2
Az Úr az apát többre nézi gyermekeinél, s az anyának jogot ad fiai fölött. Sir 3.3
Aki tiszteli apját, levezekli bűneit,
Sir 3.4
s aki becsüli anyját, az kincset gyűjt magának.
Sir 3.5
Aki tiszteli apját, az majd örülhet fiainak, s meghallgatást nyer, hogyha imádkozik. Sir 3.6
Aki becsüli apját, hosszú életű lesz, s az Úrnak szolgál, aki anyját felüdíti: Sir 3.7
szüleit szolgálva Istennek is szolgál!
Sir 3.8
Fiam! Szóban s tettben tiszteld apádat, hogy az ő áldása szálljon életedre. Sir 3.9
Az apa áldása védi a fiak házát, az anya átka szétzúzza alapját.
Sir 3.10
Apádat gyalázva ne akarj feltűnni, mert apád szégyene neked sem dicsőség. Sir 3.11
A férfi dicsősége apja becsülete, a becstelen anya szégyene a gyermekeknek. Sir 3.12
Fiam, legyen gondod elaggott apádra, és ne szomorítsd meg életed egy napján se! Sir 3.13
Nézd el neki, ha értelme csökken, ne vesd meg, ha virágjában van is életed. Sir 3.14
Nem felejtik el, ha szánod apádat, elszámolják neked majd a bűneidért. Sir 3.15
Balsorsodnak napján gondol rád az Isten, s mint dér a melegben, eltűnnek bűneid. Sir 3.16
Gonosz, aki semmibe sem veszi az apját, azt, aki bántja az anyját, megátkozza az Úr. Sir 3.17
Fiam, alázattal vidd végbe tetteid, és jobban szeretnek majd, mintha adakoznál. Sir 3.18
Nagy vagy? Annál inkább alázd meg magadat, akkor majd kegyelmet találsz az Istennél. Sir 3.20
Mivelhogy igen nagy az Isten hatalma, tiszteletben tartják az alázatosak. Sir 3.21
Ami túl nehéz neked, azt ne kutasd, és ami erődön felül van, azt ne vizsgáld. Sir 3.22
Amit előírtak neked, azzal törődj, ami el van rejtve, azért ne bajlódj. Sir 3.23
Amihez kevés az erőd, azzal ne kínlódjál; olyan tanítást kaptál, amely meghaladja az ember értelmét.
Sir 3.24
Fennhéjázásukban sokan eltévedtek, nagyzó hóbortjukba belezavarodtak. Sir 3.26
Gonosz véget ér a megátalkodott szív, elvész a veszélyben, aki azt szereti. Sir 3.27
A dacos szív sok szenvedést okoz magának, és a bűnös ember bűnökre bűnt halmoz. Sir 3.28
Nincs gyógyír a gőgös embernek sebére, a gonoszság vert benne gyökeret. Sir 3.29
A bölcs szív nyitva áll a bölcsek szavának, s a bölcs kívánsága: a rá hallgató fül. Sir 3.30
Vízzel oltják el a lobogó tűzlángot, az irgalmas szeretet bűnöket engesztel. …….
De nagy bölcsességgel az Úr megkülönböztette, és sokféle útra indította őket. …………..
Elborítottad a földet szellemeddel, és betöltötted rejtélyes szavakkal.
Sir 47.17
Énekek, mondások, rejtélyek s válaszok által elkápráztattad a világot.
Sir 47.18
Istennek, az Úrnak nevében, akit Izrael Istenének hívnak, halmoztad az aranyat, mint az ónt, s mint az ólom, annyi ezüstöd volt.
Sir 47.19
De az ágyékodat asszonyoknak adtad, és érzékiséged rabszolgája lettél. Sir 47.20
Így foltot ejtettél neved tisztességén, és nemzetségedre gyalázatot hoztál. Az utódaidra haragot vontál, és szorongattatást az ivadékodra:
Sir 47.21
Kettős uralom vette kezdetét, és Efraimból pártütő ország lett.
Sir 47.22
Isten mégsem vonta vissza szeretetét, nem hiúsult meg egyetlen szava sem. Nem tagadta meg, hogy kiválasztottjának utódja is legyen, és nem irtotta ki annak nemzetségét, aki őt szerette. Meghagyott Jákobnak egy maradékot s belőle Dávidnak gyökérhajtást adott. Sir 47.23
Salamon megtért atyáihoz, s utódul egyik ivadékát hagyta: "A nép balgaságát", a legkevésbé okost, Rechabeámot, aki a népet lázadásba vitte.
Sir 47.24
És Jerobeámot, Nebátnak a fiát, aki bűnbe vitte Izraelt, s gonosz útra tanította Efraimot. Azóta bűneik igen nagyra nőttek, úgyhogy számkivetés lett a sorsuk, távol országuktól. Sir 47.25
Mert mindenféle rosszra törekedtek, míg utol nem érte őket a büntetés. Sir 48
Sir 48.1
Ekkor, mint a tűzvész, Illés próféta jött, kinek szava lángolt, mint az égő fáklya. Sir 48.2
Éhínséget hozott rájuk, és haragjában megtizedelte őket.
Sir 48.3
Az Úr szavával elzárta az eget, és tüzet hozott le háromszor az égből. Sir 48.4
Illés, de nagy voltál csodatetteiddel! Melyik öntelt, gőgös mérkőzhetnék veled? Sir 48.5
Feltámasztottál egy holtat a halálból, az alvilágból a Magasságbelinek szavával. Sir 48.6
Sírba küldtél királyokat, és fekvőhelyükről dicső nagyságokat.
Sir 48.7
A Sínai-hegyen büntetéssel fenyegettél, a Hóreben a megtorlás szavát hallattad. Sir 48.8
Királyokat kentél fel a bosszúra, és prófétákat utódodul.
Sir 48.9
Vihar közepette magasba ragadtattál, szekéren, amivel tüzes lovak száguldottak. Sir 48.10
Jel lettél a jövendő harag idejére, hogy te csillapítsd le, mielőtt kitörne, hogy az apák szívét fiaikhoz fordítsd, és Jákob törzseit újra helyreállítsd.
Sir 48.11
Boldogok mind, akik téged meglátnak, akik szeretetben hunyták le szemüket, s mi is részesei leszünk az életnek.
Sir 48.12
Illést elragadta a vihar, de a szellemét megkapta Elizeus. Életében nem félt a fejedelmektől, nem volt ember, aki megbírt szellemével.
Sir 48.13
Nem volt neki semmi lehetetlen, a holttestében is prófétaerő volt.
Sir 48.14
Életében csodatetteket vitt végbe, halálakor meg bámulatba ejtett műveivel. Sir 48.15
Ennek ellenére a nép mégsem tért meg, és nem szakított addig bűneivel, amíg el nem űzték őket országukból, és szét nem szóródtak a föld kerekségén.
……..
Sir 49.6
A szent, kiválasztott várost lángba borította az ellenség, úgyhogy az utcái elnéptelenedtek, Sir 49.7
amint Jeremiás előre megmondta. Mert gonoszul bántak vele is, akit anyja méhétől prófétájává tett, hogy irtson, tépjen és pusztítson, meg hogy építsen és újra telepítsen. Sir 49.8
Ezekiel pompás látomást nézhetett, amit Isten mutatott neki a kerubok szekerén. Sir 49.9
Felhőszakadással verte meg elleneit, hogy az igaz úton járókon segítsen.
Sir 49.10
Aztán itt van a tizenkét próféta, akiknek csontjai bár kisarjadnának sírjukból! Mert vigasztalást nyújtottak Jákobnak, hitben és reményben megszabadították. Sir 49.11
Zerubbábelt hogyan lehetne dicsérni, hiszen pecsétgyűrű volt a jobbon? Sir 49.12
Továbbá Józsuét, Joszadáknak fiát, akik napjaikban fölépítették az Isten hajlékát, és akik szent népet vezettek az Úrhoz, amelynek sorsa az örökös dicsőség?
Sir 49.13
Nehemiás - legyen áldott az emléke! - építette föl a lerombolt falakat, ő rakatott újra kapukat s zárakat, és újjáépítette házainkat.
Sir 49.14
A föld szülöttei közt nincs párja Hénochnak, ezért el is ragadtatott a földről. Sir 49.15
Született Józsefhez mérhető férfiú? Testvérei feje, népének támasza! Meg is látogatták haló porában is.
Sir 49.16
Becsben állt Szem és Szet az emberek előtt, de a teremtésben minden élőt felülmúl Ádám. Sir 50
Sir 50.1
Simon főpap, Onijának a fia megjavíttatta az Isten hajlékát, s megerősítette életében a templomot.
Sir 50.2
Ő építette a kettős magasságot, a templomot övező fal magas támaszát. Sir 50.3
Az ő napjaiban ástak tavat, akkora medencét, mint valami tenger.
Sir 50.4
Megóvta a népet az elpusztulástól, a várost megerősítette ostrom idejére. Sir 50.5
Milyen dicső volt, körülvette a nép, amikor előlépett a függöny mögül.
Sir 50.6
Mint a hajnali csillag a fellegek között, mint a telihold,
Sir 50.7
mint Isten temploma fölött a ragyogó nap, mint a felhők közt tündöklő szivárvány, Sir 50.8
mint a tavasz rózsája, mint a patak partján virágzó liliom, mint nyári napokon a tömjénfa ága, Sir 50.9
mint az izzó tömjén a füstölő parazsán, mint az áldozati aranyos edény, amit mindenféle drágakő ékesít,
Sir 50.10
mint az olajfa, amely tele van gyümölccsel, mint a ciprusfa, amely a felhőkig felér; Sir 50.11
amikor felöltötte pompás öltözékét, és magára vette csillogó díszeit, amikor fölment a megszentelt oltárhoz, s betöltötte fénnyel a szentély környékét.
Sir 50.12
Amikor átvette a papok kezéből a feláldozásra szánt húsdarabokat, s odaállt az oltár égő tüze mellé, körülötte testvérek koszorúja állt, ahogy a lomb övezi a Libanon cédrusát; mint a pálmatörzsek, úgy vették őt körül.
Sir 50.13
Áronnak fiai díszes öltözékben - kezükben az Úrnak felajánlott adományok - Izrael népének egész közössége előtt,
Sir 50.14
amíg ellátta az oltár szolgálatát, és felajánlotta nemes testtartással a Magasságbeli Mindenhatónak hozott áldozatot.
Sir 50.15
Majd a serleg után nyújtotta a kezét, és a szőlő véréből áldozott; az oltár lábához öntötte a Magasságbeli elé jó illatul, a világmindenség fejedelme elé.
Sir 50.16
Áronnak fiai most felkiáltottak, aztán megfújták vert harsonáikat; megszólaltatták őket, hogy csak úgy zengett emlékeztetőül a Magasságbeli előtt.
Sir 50.17
Az összesereglett buzgó népsokaság a földön arcra borult, hogy így imádja a Mindenható Urat, a Magasságbeli Istent.
Sir 50.18
Most az énekekre zendítettek rá mind, és szállt a dallam a tömeg fölött. Sir 50.19
Ekkor esdekelt a nép a Magasságbeli Úrhoz, a nagy irgalmúhoz fordult imájával, amíg véget nem ért az Úr szolgálata, s be nem fejeződött az ünnepség.
Sir 50.20
Akkor aztán lejött (Simon), s Izraelnek egész közössége fölé terjesztette kezét, hogy fennhangon ossza az Úrnak áldását, és tisztsége szerint kimondja szent nevét. Sir 50.21
A nép meg másodszor is leborult a földre, hogy a Magasságbeli áldását fogadja. Sir 50.22
Most hát áldjátok a mindenség Urát! Nagy dolgokat művel, aki megáldotta életünket anyánknak méhétől, és irgalmassága szerint bánik velünk.
Sir 50.23
Ajándékozzon meg vidám szívvel minket, adjon békességet napjainkban, (egész) Izraelnek örök időkön át.
Sir 50.24
Maradjon mellettünk hűen szeretete, és szabadítson meg minket napjainkban. Sir 50.25
Kétfajta népségtől iszonyodik lelkem, a harmadik pedig már nem is nép: Sir 50.26
Szeirnek lakói, a filiszteusok, s az a balga nép, amely Szichemet lakja. Sir 50.27
Tudománnyal s okossággal teli tanítást írtam le ebben a könyvben: Jézus, Sirák fia, Eleazár unokája Jeruzsálemből, akinek szívéből áradt a bölcsesség, mint a záporeső. Sir 50.28
Boldog ember, aki e dolgokhoz fordul, aki a szívébe zárja őket, az bölcs lesz. Sir 50.29
Aki eszerint tesz, erős lesz mindenben, mert az Úrnak fénye lesz az életútja. Sir 51
Sir 51.1
Engedd, hogy áldjalak, Uram és Királyom, hogy magasztaljalak, üdvömnek Istene. Háladalt szeretnék zengeni nevednek.
Sir 51.2
Mert segítőm és oltalmazóm lettél, s megóvtad testemet az enyészettől, megoltalmaztál a gonosz nyelv tőrétől, a hazugságot kitalálók ajkától; azokkal szemben, akik ellenem támadnak, oltalmazóm lettél és megmentettél,
Sir 51.3
nagy irgalmasságod szerint és neved dicsősége szerint, az engem elnyelni készülők torkától, azok kezétől, akik életemre törtek, a sok szorongatástól, amely rámszakadt, Sir 51.4
a fojtogató lángtól, amely körülvett, a tűztől, amelyet nem én szítottam, Sir 51.5
az alvilág ölének mélyétől, a hitvány ajkaktól és a hazug szótól,
Sir 51.6
a király előtt a gonosz nyelv rágalmától. Mivel már közel voltam a halálhoz, életem leszállt a Seol kapuihoz.
Sir 51.7
Bárhova fordultam, nem akadt gyámolom, támaszt kerestem, de seholsem találtam. Sir 51.8
Ekkor irgalmadra gondoltam, én Uram, és öröktől fogva végbevitt tetteidre. Mert segítesz azokon, akik benned bíznak, és megmented őket ellenségeiktől.
Sir 51.9
Ezért fölemeltem hangomat a földről, és esdekeltem, hogy ments meg a haláltól. Sir 51.10
Szólottam az Úrhoz, Uramnak atyjához: "Szorongattatásom napján ne hagyj el, az acsarkodásnak s a magánynak idején. Akkor majd mindennap dicsérem a neved és hálásan magasztallak."
Sir 51.11
Ekkor imádságom meghallgatást talált, megmentettél az elpusztulástól, s a nehéz időkből kiszabadítottál.
Sir 51.12
Ezért magasztallak és áldalak téged, és zengem az Úr nevének dicséretét. Sir 51.13
Kisfiú koromban, mielőtt utakra indultam, nyíltan bölcsességet kértem imáimban. Sir 51.14
A templomkapunál tanultam meg becsülni, s életem végéig kutatok utána. Sir 51.15
Virágkorában a szívem örömét lelte benne, amikor olyan volt, mint színesedő szőlő. A lábam egyenes úton járt, s ifjúkorom óta nyomon követtem.
Sir 51.16
Ha egy kissé felé fordítottam fülem, máris kaptam, nagy bölcsességet szereztem. Sir 51.17
A segítségével előbbre jutottam, áldom, aki nekem bölcsességet adott. Sir 51.18
Elhatároztam, hogy (jól) be is gyakorlom, buzgón törekedtem a jóra és nem is csalódtam. Sir 51.19
Keményen küszködött érte a szívem, s azon voltam, hogy tartsam a törvényt. Magasba emeltem kezemet és tudatlanságom miatt panaszkodtam.
Sir 51.20
Rászántam lelkemet, és meg is leltem (a bölcsességet) tisztán. A szívemet kezdettől felé fordítottam, így nem leszek én sem soha elhagyatott.
Sir 51.21
Izzott egész bensőm, hogy megtalálhassam, ezért el is nyertem értékes kincs gyanánt. Sir 51.22
Nyelvemet az Úrtól jutalomként kaptam, azért most vele adok hálát neki. Sir 51.23
Gyertek hozzám, akik tudatlanok vagytok, foglaljatok helyet az iskolámban. Sir 51.24
Meddig akartok még ezt-azt nélkülözni, meddig maradjon még szomjas a lelketek? Sir 51.25
Megnyitom a számat, és beszélni kezdek, s vagyont szerezhettek magatoknak ingyen. Sir 51.26
Hajtsátok nyakatok az igája alá, intelmét a lelketek fogadja magába, hisz közel van azokhoz, akik őt keresik.
Sir 51.27
Láthatjátok a saját szemetekkel, hogy milyen keveset fáradtam, mégis milyen nagy nyugalmat találtam.
Sir 51.28
Vegyetek tanítást sok-sok ezüstön, és aranyat kaptok érte bőségesen. Sir 51.29
Örüljön szívetek az Úr irgalmának, az ő dicséretét sose szégyelljétek.
Sir 51.30
Ha korán elkészültök műveitekkel, megadja jutalmát a maga idejében. (Aláírás:) Jézusnak, Sirák fiának bölcsessége.

simaügy...


- hozam kockázat kalkulátorba kalibrált a gondviselésbe vetett hit.
miheztartás definíciókkal,
<&¦&> >~¦~<
különlegessége, hogy amíg a többi elem, jel.
Jób kísérlete egyszerű függvény, az idő tükrében, jah majd elfelejtettem, vannak még az együttható számítása során használt árnyalójelek; pl.
+/-r (recovery) kalkuláció során az a nem várt pozitív fordulat illetve a kényszerű elviselés, élő-játék során a lendület megadására szolgál, az ördög kiűzése a részletekből. az idő mérték-biztonsága.

III.

!
EGYENSÚLY
tudományos-fantasztikum az értve levésről; anti-matter készítés közben nem gondolunk a fehér elefántra, családi mondás, mint a szeretni soha nem lehet szégyen, meg a lófasz-meg-estifény.
örökségem, legalább egy gordiuszi csomó megszüntetésének súlya, sima ördöglakat, a két (látszólag összefonódott) test kiszabadítása, pipa
, mint mindig a lényeg, először végiggondol, nem rángat.
az egyívású ritmika bizonyosságával közelítik meg jó helyen, jó szögből a közöttük levő teret súrlódás_nélkül.
-aham, köszi

mértékegysége a harmónia,
jele: +/-n

a három törvény, ne elrettentő fenyegetés, példa legyen a többek között; mint a zene, harmonikus szünetei a csendnek.

Hagyjon üzenetet a szerzőnek!

Csak ehhez a vershez tartozó hozzászólások

Hozzáadás a KEDVENC VERSEK listájához.

Kötetben: szemelvények az ezt megelőző időkrőlFeltöltés ideje: 2020-12-21 06:56:57
Utolsó módosítás ideje: 2020-12-21 06:56:57


Kedvenc versek

Egyelőre a lista üres. Bővíteni a listát az egyes versek olvasásakor lehet.
Mások kedvenc versei

2024-02-01 08:36 l
2024-01-06 21:31 Sokadik
2023-07-15 16:45 Kosztolányi M. szerint
2023-07-10 12:57 Genovéva ajánlása
2022-10-13 10:07 lilis
2022-05-13 09:03 lili
2021-11-05 08:42 lista
2020-11-27 16:47 Kedvenc verseim
2020-09-25 22:55 furim
2019-11-21 14:36 nélküled
ÚJDONSÁGOK a dokkon

2024-02-26 14:46   Napló: Bátai Tibor
2024-02-26 13:59   Napló: - haikukutyin -
2024-02-26 13:41       ÚJ bírálandokk-VERS: Tóth Gabriella A hit
2024-02-26 12:37       ÚJ bírálandokk-VERS: Szakállas Zsolt A DÚS
2024-02-26 09:33   Napló: A vádlottak padján
2024-02-26 00:00       ÚJ bírálandokk-VERS: Bátai Tibor elsüllyedt kontinens
2024-02-25 22:04   Napló: Minimal Planet
2024-02-25 21:41   Napló: Minimal Planet
2024-02-25 21:33   Napló: Bátai Tibor
2024-02-25 20:33   Napló: A fény nem publikus